BEFITA Gabitet Żywienia Człowieka

Wizyty

Badanie składu ciała

Czynniki warunkujące otrzymanie wiarygodnych i powtarzalnych wyników badania składu ciała:

Pomiarów nie należy wykonywać u osób:

 • Z wszczepionym rozrusznikiem serca
 • Chorych na epilepsję, pacjentów z niedowładem połowicznym
 • Posiadające wszczepione inne metalowe elementy w ciele np. metalowe protezy, endoprotezy, implanty itp.
 • Ze zmniejszonym przepływem tkankowym np. po rozległych oparzeniach, urazach, w przebiegu wstrząsu
 • U kobiet ciężarnych

Przygotowanie do badania:

 • Przynajmniej 8 godzin przed badaniem nie wykonuj intensywnych ćwiczeń fizycznych
 • Przynajmniej 3-4 godziny przed pomiarem nie spożywaj posiłku
 • Nie pij przynajmniej 2 godziny przed pomiarem, a napojów kofeinowych co najmniej 4 godziny przed badaniem
 • Nie należy pić napojów alkoholowych przynajmniej 8 godzin przed badaniem (optymalnie 24 godziny)
 • Załóż lekką odzież, nie kremuj stóp – badanie wykonuje się na gołych stopach
 • Pomiar powinien być wykonywany 3-4 godziny po kąpieli, saunie czy pływaniu
 • Przed pomiarem skorzystaj z toalety

Przed pomiarem:

 • Wyjmij z kieszeni telefon, metalowe przedmioty oraz zdejmij biżuterię
 • W trakcie pomiaru bądź zrelaksowany, nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie rozmawiaj